Skip to content

Chcesz znaleść radio z interesującą Cię funkcją ? - Szukaj wg funkcji:

Modulacja: Bramka szumów: Filtry: Skrót mocy: Multistandard: Kanały EMG: Wskaźnik S/RF: Echo: Roger Beep:
Przepisy prawne
W Dz.U. 169 z 26 lipca 2008r. ukazało się Rozporządzenia Ministra Infrastruktury regulujące i porządkujące sytuację radiokomunikacyjnej służby amatorskiej w naszym kraju oraz rozszerzające zakres urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, jakie mogą być używane bez pozwolenia.

Nowe Rozporządzenie 1775 jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej i zrównuje polskie świadectwa radiooperatora z równoważnymi świadectwami wydanymi przez administracje zagraniczne, zgodnymi z zaleceniem CEPT T/R 61-02.

Zgodnie z rozporządzeniem nadawanie w określonych częstotliwościach nie wymaga zezwolenia. Bez zezwolenia w Polsce można używać urządzeń nadawczo-odbiorczych o podstawowych parametrach:
  • częstotliwość 26,960 MHz - 27,400 MHz
  • moc makrymalna 4W AM i FM oraz 12W SSB (PEP)

Do kontrolowania radiotelefonów stosowne kwalifikacje i uprawniania posiadają jedynie pracownicy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Rozmowa podczas jazdy samochodem. Przepisy Kodeksu Drogowego precyzują że można rozmawiać przez telefon przy użyciu zestawu który zapewnia wolne obie ręce kierowcy. CB radio ? jest urządzeniem nadawczo-odbiorczym, które nie podlega pod ten przepis tak samo jak radiotelefony w taksówkach, radiowozach policyjnych i tym podobnych.